Uitnodiging Algemene ledenvergadering 2017 TV UoW

  Nieuwsflash niet leesbaar, klik dan hier voor de webversie.  
 
--
   
header mail ledenvergadering2016
 
  kalender 2017

Februari 2017

Blijf op de hoogte!

Voor deze maand willen we jullie weer attent maken op een aantal leuke activiteiten binnen onze tennisvereniging en jullie informeren over noemenswaardige zaken.

 

 
  ---  
  voorzitter hamer

Uitnodiging Algemene ledenvergadering, 10 februari 2017!


Hiermede nodigen we jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering van de tennisvereniging Ubach over Worms. Deze wordt gehouden op vrijdag 10 februari 2017 om 19.00 uur. De algemene ledenvergadering vindt plaats in het clubhuis van onze tennisvereniging.

 

Graag willen we jullie vertellen wat we in 2016 hebben gerealiseerd, hoe de financiële situatie er uit ziet en wat we willen in 2017. Het onderzoek naar de nieuwe banen loopt nog, en het bestuur zal, binnen afzienbare tijd, een aparte Algemene Ledenvergadering bijeenroepen om de resultaten van het onderzoek voor te leggen aan de leden. De leden kunnen dan op die vergadering een keuze maken.

 

We hopen op een grote opkomst.

 

Agenda ALV 2017

  1. Welkom en opening
  2. Verslag ALV 2016
  3. Terug- en vooruitblik
  4. Financieel jaarverslag 2016 en Begroting 2017
  5. Verslag kascontrole en kiezen kascontrolecommissie
  6. Aftredende bestuursleden en benoeming nieuwe bestuursleden
  7. Rondvraag
  8. Afsluiting

 

Bijlagen:

  • Financieel overzicht realisatie en begroting 2017
  • Verslag ALV 2016

 

Het Bestuur
upcomingevents2016

Upcoming events 2017


 
  ---  
 
 

Hoofdsponsoren

 
 

hoofdsponsoren tvuow 2016

 
 
footer mailing
  Volg ons ook op facebook  
--
 
  Meld je hier af voor de Nieuwsflash  
Bijlagen
verslag_jaarvergadering_alv_2016.pdf
begroting2017_realisatie2016.pdf